Energetické projekty a poradenství

Naše divize Energetické projekty zajištuje odborné služby pro veřejný i podnikatelský sektor. V oblasti poradenství se zaměřuje na efektivní využívání energie ve smyslu směrnic EU, implementovaných do legislativy ČR (zákon O hospodaření s energií a jeho prováděcí a související vyhlášky). Výsledkem je návrh optimální varianty opatření, směřujících k úsporám zejména tepelné energie a komplexní služby spojené s vlastní realizací energeticky úsporných opatření, včetně jejich financování pomocí dotačních programů, výhodných úvěrů a metody EPC (Energy Performance Contracting – model financování až ze skutečně dosažených úspor). Více než 130 městům, obcím a podnikatelským subjektům jsme již poskytli naše odborné produkty.

Trhy