Novinky a události

Výběr generálního dodavatele

V projektu MyMozart máme za sebou první stavební etapu. Vybudovali jsme ostrůvek v komunikaci Mozartova, provedli přeložku trasy elektro, vykopali stavební jámu a dokončili její zajištění pilotovou stěnou. Máme podepsanou smlouvu s generálním dodavatelem GEOSAN GROUP a.s., který si již převzal staveniště. Dnešním dnem byla již pod vedením staveniště GEOSANEM položena první část podkladního betonu, a to v dojezdu budoucího autovýtahu.