Novinky a události

Koncem léta jsme uvedli na trh nové produkty měřící kvalitu vzduchu v budovách. V domech, které jsou dokonale utěsněné, rostou koncentrace látek, které snižují kvalitu bydlení. Tyto látky mohou mít negativní vliv na naše zdraví.

Izolace domů je však nezbytná z hlediska šetření za vytápění. Produkty řady Wellness Air dokáží tento škodlivý vzduch v domech identifikovat . Jedná se o skenery oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a radonu.

  • Skener oxidu uhličitého měří koncentraci tohoto plynu a identifikuje potřebu a délku větrání v utěsněných budovách.
  • Skener oxidu uhelnatého dává zpětnou vazbu o stavu topidla, případně včas identifikuje vysokou koncentraci tohoto smrtelně nebezpečného plynu.
  • Skener radonu měří aktuální koncentraci radonu v domech a upozorní na případnou nutnost provedení protiradonových opatření.

Více informací je k dispozici na webu www.wellnessair.cz.