Novinky a události

Rezidence Vítkovka – kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci

Dne 24.6.2016 proběhla kolaudace bytového domu Rezidence Vítkovka a 18.7.2016 nabylo kolaudační rozhodnutí právní moci.

V červnu byl prodán poslední byt a všech 78 bytů je tedy již prodáno. Nadále jde stavba dle plánu. Probíhají předpřejímky posledních bytů a zahajují se montáže finálních podlahových krytin a interiérových dveří. Na konci července začnou přejímky již stavebně zcela dokončených bytů. Dokončují se práce na venkovních úpravách a na schodištích.