Pomáháme potřebným

Chceme pomáhat potřebným 2019

V lednu 2019 se konalo v Hotelu Podlesí každoroční „Závěrečné hodnocení roku“, v rámci tohoto dne naše firma IP Polná i jednotliví kolegové navázali na loňský rok a podpořili finanční částkou deset projektů. Projekty navrhovali a představovali sami zaměstnanci.

Celkem se rozdělila částka 146 500 Kč.


Projekty

Terezka Svobodová bojuje s cystickou fibrózou

Sedmiletou Terezku trápí nemoc cystická fibróza. Jedná se o genetické onemocnění, které postihuje dýchací a trávicí soustavu. Kromě jiného musí Terezka 3x denně inhalovat a provádět dechovou fyzioterapii.

Dar bude využit na nákup pomůcek potřebných pro léčbu cystické fibrózy.

Terezka Svobodová bojuje s cystickou fibrózou

Středisko rané péče SPRP

Tato organizace pomáhá rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením a poskytuje jim podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.

Naše finanční pomoc půjde na provoz služby, která podporuje rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Středisko rané péče SPRP

Domácí hospic Vysočina

Nezisková společnost provozující hospic, který poskytuje profesionální péči a podporu nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým v době nemoci, umírání a truchlení prostřednictvím terénních a ambulantních služeb.

Darovanou částkou přispějeme na financování polohovacího elektrického lůžka.

Domácí hospic Vysočina

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Odborný rehabilitační ústav s více jak stoletou tradicí. Poskytuje následnou a dlouhodobou rehabilitační péči pro děti i dospělé z celé České republiky.

Finanční dar pomůže uhradit rehabilitační pomůcku „SunBall“ (systém interaktivních cvičebních balónků).

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Nadační fond Šance onkoláčkům

Nezisková organizace vznikla v roce 2014 se záměrem materiálně a finančně pomáhat dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním. Organizace pomohla či zprostředkovala pomoc již 450 dětem v onkologické léčbě a skoro 150-ti dětem s jiným vážným onemocněním.

Darovaná částka podpoří materiální pomoc pro děti s onkologickým onemocněním.

Nadační fond Šance onkoláčkům

ZŠ Vendryně

Základní školu ve Vendryni navštěvují dva sociálně slabí žáci, kteří nenosí do školy ani svačiny - jejich rodiny mají velmi málo peněz.

Naše finanční pomoc podpoří právě těmto dvěma žákům úhradu stravného ve školní jídelně za kalendářní rok 2019.

ZŠ Vendryně

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Nestátní nezisková organizace poskytující dětem a mladým lidem s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením ubytování a podporu, která jim pomáhá předcházet vyloučení ze společnosti a realizovat právo na vzdělání. Také pomáhá společně s rodinou, školou a odborníky usilovat o rozvoj jejich soběstačnosti.

Konkrétní pomoc putuje na vybudování multifunkční místnosti v Domově Narnie v Morkůvkách.

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Centrum pro rodinu Vysočina

Nezisková organizace, která podporuje zdravé fungování rodiny, posiluje rodinné vztahy a pomáhá rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci.

Konkrétní pomoc putuje na podporu školního programu „Labyrintem v nás“, který pomáhá dětem vyznat se ve složitém labyrintu mezilidských vztahů a budovat si zdravý vztah k sobě samému i ke svému okolí. Žáci se učí rozhodovat i jednat na základě pozitivních morálních a etických hodnot.

Centrum pro rodinu Vysočina

Centrum Dialog

Organizace založena v roce 1998, původně jako občanské sdružení, členové mezinárodního Humanistického hnutí. V současné době působí samostatně a nezávisle. Hlavní náplní centra jsou především projekty rozvojové spolupráce a výchovy a ochrana lidských práv.

Naše pomoc podpoří spolufinancování projektů Centra Dialog v Africe.

Centrum Dialog

Kočičí naděje

Občanské sdružení vzniklo v roce 2008. O zvířátka se pečuje ve dvou velkých a třech menších depozitech ve východních Čechách a v Praze. Kočičí naděje se stará především o opuštěné a týrané kočičky, v menší míře i o pejsky v nouzi. Ročně do péče přijme cca 300 koček.

Finančně jsme podpořili nákup kombinované germicidní lampy pro depozitum Sezemice.

Kočičí naděje