Pomáháme potřebným

Chceme pomáhat potřebným 2020

Ani na začátku roku 2020 se při tradičním „Závěrečném hodnocení roku“ v Hotelu Podlesí nezapomnělo na projekt Chceme pomáhat potřebným. Zaměstnanci firmy představili celkem 9 organizací či jednotlivců, mezi které byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 155 800 Kč.


Projekty

Terezka Svobodová

Terezka je velmi aktivní holčička, ráda hraje na flétnu a sportuje. Od narození však trpí cystickou fibrózou. Jedná se o genetické onemocnění postihující dýchací a trávicí soustavu. Léčba probíhá mimo jiné častou inhalací, ke které je potřeba silný inhalátor. Právě na ten jsme Terezce přispěli 23 500 Kč.

Terezka Svobodová

Centrum pro rodinu Vysočina

Po rozchodu partnerů zůstane mnohdy dítě žít jen s jedním rodičem a setkávání s tím druhým je pro něj složité. Mohou být zpřetrhané vazby nebo by předávání dítěte způsobilo konflikt mezi dospělými. Aby se děti mohly s oběma rodiči stýkat a prohloubily s nimi své vztahy, funguje služba Asistovaný kontakt. Na prvním místě je zájem a bezpečí dítěte. Proto při setkání je přítomen odborník, který dohlíží, aby vše proběhlo v pořádku. V některých případech je Asistovaný kontakt nařízen soudně. Obvykle je služba zpoplatněna, Centrum pro rodinu Vysočina ji však poskytuje zdarma. Věříme, že jsme přispěli na nejedno radostné setkání.

Centrum pro rodinu Vysočina

Základní škola Bohdalec

Škola, čítající 20 žáků, se snaží pro své studenty vybudovat novou tělocvičnu. Dosud děti cvičily ve třídě, kde si musely odsunout lavice a židle a vytvořit prostor k pohybu. Z finančních prostředků od zřizovatele bude trvat možná i několik let, než bude tělocvična zařízena tak, jak má být. Posláním našeho příspěvku jsme nákup vybavení uspíšili.

Základní škola Bohdalec

Domácí hospic Vysočina

Domácí hospic Vysočina je nejvyhledávanější organizací poskytující hospicovou péči v okresech Žďár nad Sázavou a Jihlava. Poskytuje profesionální péči a podporu nevyléčitelně nemocným lidem v době nemoci, umírání a truchlení prostřednictvím terénních a ambulantních služeb. Nově hospic zřizuje i službu paliativní péče dětem. Tato služba je extrémně náročná i pro pracovníky hospice. Záleží jim, aby podpora byla opravdu profesionální. Celkem 25 000 Kč, které od nás poputují na adresu hospice, budou použity na vzdělávání zdravotnického a podpůrného personálu.

Domácí hospic Vysočina

Léčebna dlouhodobě nemocných Hradec Králové

Zaměstnanci LDN v Hradci Králové chtějí pacientům co nejvíce ulevit, a proto by rádi nakoupili na své oddělení antidekubitní matrace. Tyto matrace jsou určeny především pro dlouhodobě ležící pacienty s omezenou schopností pohybu. Finanční pomoc bude využita právě na nákup těchto matrací.

Léčebna dlouhodobě nemocných Hradec Králové

Nadační fond Podpořit - Domovinka

Organizace Podpořit.cz pomáhá potřebným lidem, rodinám a neziskovým organizacím. Pomocí tohoto portálu můžete nákupem přes spoustu e-shopů přispět i vy, aniž by vás to stálo peníze navíc. Na webové stránce najdete vždy probíhající projekt, který bude finančně podpořen. Peníze od nás putují do Domovinky na psí terapeutku Hessy.

Nadační fond Podpořit - Domovinka

Nadační fond Rebeka Čiháková

Rebeka je pětiletá holčička, kterou trápí nemoc motýlích křídel. Nejvíce jí pomáhají dlouhodobé pobyty u moře. Předali jsme 30 000 Kč a Rebeku, maminku a mladšího brášku čeká ozdravný pobyt v zahraničí.

Nadační fond Rebeka Čiháková

Popálky o.p.s

Popálení je dle statistik čtvrtý nejčastější úraz. V rámci šíření prevence a pomoci lidem, kteří mají popálení, byla založena nestátní nezisková organizace Popálky. Přesah organizace tkví v tom, že sami zaměstnanci mají s popálením vlastní zkušenosti. Získané finance budou použity pro realizaci preventivních programů a na nákup didaktických pomůcek.

Popálky o.p.s

Natálka Urbanová

Natálce byla po narození diagnostikována dětská mozková obrna. Při této diagnóze dochází k narušení vývoje motorických oblastí v mozku, které odpovídají za hybnost, koordinaci a rovnováhu těla. Natálka podstoupila velmi intenzivní měsíční terapii na neurorehabilitační klinice Axon v Praze. Po této léčbě se posunula o velký krok vpřed. Nicméně je potřeba posilovat a dále rehabilitovat, aby třeba jednou mohla Natálka sama chodit. Dar ve výši 31 000 Kč jsme předali rodičům a věříme, že rehabilitace bude úspěšná.

Natálka Urbanová