Pomáháme potřebným

Chceme pomáhat potřebným 2021

I v letošním roce jsme zorganizovali firemní charitativní projekt Chceme pomáhat potřebným. Několik zaměstnanců z firmy vybralo a představilo před kolegy celkem 8 projektů, mezi které se rozdělilo rekordních 179 000 Kč. Všem moc děkujeme a věříme, že peníze pomůžou tam, kde je to nejvíce potřeba.


Projekty

Honzík Doležal

Honzíkovi budou v létě 3 roky. Pár měsíců po jeho narození mu byl diagnostikován Westův syndrom, závažné epileptické onemocnění provázené těžkou mentální retardací a také vážná vývojová vada mozku. Jeho rodina hledá všemožné způsoby léčby a rehabilitace, které by mu usnadnily jeho běžný život. Částka 18 000 Kč, kterou jsme předali mamince, bude využita na hipoterapii.

Honzík Doležal

Oblastní charita Jihlava

Centrum primární prevence je služba, která poskytuje školskou prevenci založenou na dlouhodobé spolupráci s jednotlivými třídami, učiteli a je realizována interaktivní formou. Žáci jsou přímo zapojeni pomocí her, diskuze či vlastních prožitků do besed na témata projevů rizikového chování. Ať už se jedná o projevy rasismu, kyberšikanu, užívání návykových látek nebo agresivitu. Prevence je velmi důležitá, a tak jsme zástupcům z jihlavské Oblastní charity předali 10 000 Kč na jejich podporu.

Oblastní charita Jihlava

Sofinka Nováková

Ohtara syndrom je nemoc, kterou málokdo z nás zná. Tříletá Sofinka s touto diagnózou bojuje už od narození. Jedná se o onemocnění, které způsobuje velmi časté epileptické záchvaty u dětí. Díky tomu, že holčička prožívá okolo 50 záchvatů denně, je stále vývojově na úrovni novorozence. Nesedí, nepase koníky, nedokáže ani udržet hlavičku. Mamince Lence jsme předali 25 000 Kč, za které budou nakoupeny polohovací a rehabilitační pomůcky.

Sofinka Nováková

Kubík Kučera

Kubík byl velký nedočkavec a narodil se předčasně už ve 32. týdnu těhotenství. Komplikovaný dlouhý porod zapříčinil, že přestal dýchat a musel být převezen do brněnské nemocnice na JIP. Tam si doslova vybojoval místo na tomto světě. Neobešlo se to bohužel bez následků a chlapečka postihla atrofie mozku, která zasáhla centrum pohybu, logického myšlení a sociálního vnímání. Bezmezná péče rodiny, časté cvičení a rehabilitace však na podzim minulého roku dokázaly postavit Kubíka na nohy. Kubíkova maminka je naše kolegyně a my všichni doufáme, že i díky předanému finančnímu daru se jeho stav natolik zlepší, aby se jednou mohla vrátit do práce.

Kubík Kučera

Rodina Klustových

O tom, jak rychle se dá přijít o vše, co jsme budovali, se na začátku letošního roku přesvědčila mladá rodina ze Dvora Králové nad Labem. Kvůli technické závadě v nově zrekonstruovaném bytě vypukl v ranních hodinách požár. Ničivý oheň za sebou zanechal téměř milionovou škodu. Tuto rodinu jsme podpořili finančním darem na rekonstrukci po požáru.

Rodina Klustových

Dětský domov Šance v Olomouci

Dětský domov s příhodným názvem poskytuje přímé plné zaopatření dětem a mládeži ve věku od 3 do 18 let. V současné době je zde umístěno 45 dětí. V roce 2019 obdržel právě tento dětský domov jako jediný v ČR ocenění Zlato v srdci za systém přípravy dětí na samostatný život. Kromě zajištění podpory vzdělávání nabízí domov dětem i volnočasové aktivity. V budoucnu by vedení domova chtělo zařídit workoutové venkovní hřiště a opravit a zútulnit místnost, která je využívána jako tělocvična. Peníze, které kolega předal panu řediteli, budou využity právě k tomuto účelu, aby děti měly kde cvičit, tančit nebo jen tak relaxovat.

Dětský domov Šance v Olomouci

Mateřská škola Kyjovice

Mateřská škola čítající dvě třídy a 40 dětí je součástí Základní školy Kyjovice. Velmi se zde usiluje o co nejkvalitnější předškolní vzdělávání včetně různých aktivit. Letos se školka zaměřila na rozvoj sportovního vyžití pro děti a zapojila se do sportovní akce s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Aby se mohli pedagogové držet předem vypracované metodiky, je třeba vlastnit řadu cvičebních pomůcek, které však chybí. Proto jsme podali pomocnou ruku a na nářadí, jako jsou balanční podložky, kužely, míče či tyče, jsme školce finančně přispěli.

Mateřská škola Kyjovice

Terezka Svobodová

Již potřetí jsme finančně přispěli Terezce Svobodové, která bojuje s cystickou fibrózou. Díky projektu Chceme pomáhat potřebným jsme této usměvavé devítileté slečně mohli předat dar ve výši 19 500 Kč, z něhož budou nakoupeny pomůcky na léčbu. Terezka, krom toho, že ráda sportuje, umí i nádherně malovat. Obrázek, který nám předala, už zdobí kancelář u nás ve firmě.

Terezka Svobodová