Pomáháme potřebným

Chceme pomáhat potřebným 2022

Projekt Chceme pomáhat potřebným se uskutečnil začátkem roku na firemní poradě. Šest našich zaměstnanců se ujalo slova a ostatním kolegům představilo osudy dětí, organizací, ale i zvířátek, ke kterým letošní finanční pomoc poputuje.


Projekty

Dej pac!

O tom, že i němé tváře potřebují pomoc, by mohla vyprávět paní Iva Raisová, která v roce 2009 založila malý rodinný azyl. Zachránila tak několik pejsků ze Slovenska před utracením. Od roku 2016 zajišťuje nepřetržitý odchyt a azyl pro město Pelhřimov a okolí. Dej pac! má jednoho stálého zaměstnance, ohromný podíl práce je však zajišťován dobrovolnicky. Kapacita azylu je 30 až 40 pejsků.

Finanční částku paní Iva využije k nakoupení krmiva a na veterinární péči.

Dej pac!

Rodina Sečkářova

24. června 2021 se Moravou prohnalo ničivé tornádo. Rodině Sečkářových se tím obrátil život vzhůru nohama. Přišli nejen o střechu nad hlavou, ale i o zdroj obživy, když jejich restaurace musela být po rozhodnutí statika stržena. Z domu zůstaly téměř jen obvodové zdi.

Rodina má dvě malé holčičky, a tak finanční pomoc ve výši 36 000 Kč poslouží na vybavení nového dětského pokoje.

Rodina Sečkářova

Nicolas Úbl

Osmiletý Nicolas bojuje od narození se zdravotními problémy. Vše začalo těžkým porodem, kdy se mu mozkomíšní mok začal hromadit v hlavě a musel být operován. Přidaly se epileptické záchvaty a chlapec ochrnul na polovinu těla. Několik operací, mnoho rehabilitací. A když už vše nasvědčovalo tomu, že Nicolas bude sám chodit, upadl s ním sanitář v nemocnici na schodech a poranil Nicolasovi zdravou nohu. Následovaly další operace a na 8 týdnů nechodící sádra.

Finance budou využity na potravinové doplňky, léky a nákup pomůcek pro zlepšení jemné motoriky.

Nicolas Úbl

Terezka Dovicová

Terezka je jedenáctiletá slečna z Vysočiny. Její život je ovlivněn postižením, konkrétně kvadruparézou. Jedná se o postižení všech končetin. Psychický vývoj Terezky nebyl nijak ovlivněn, a tak se může účastnit běžné výuky. Je velmi snaživá, Vojtovu metodu cvičí nad rámec pravidelnosti. Velmi si oblíbila sportovní disciplínu gymnastiku na koňském hřbetě.

Finanční dar ve výši 33 000 Kč bude využit na neurorehabilitace v brněnském centru Sarema.

Terezka Dovicová

Domov sv. Anežky

Tento domov pomáhá lidem trpícím nějakým postižením žít nezávislým životem, najít si práci, přátele i koníčky. Díky jeho chráněným dílnám a sociálním službám se lidé mohou postavit na vlastní nohy, začít pracovat a nebýt závislí na vlastní rodině.

Finanční dar bude použit na modernizaci a vybavení místní tělocvičny.

Domov sv. Anežky

Kuba Kunášek

Kuba je třináctiletý chlapec trpící poruchou autistického spektra. Každodenní život je velmi náročný nejen pro něj, ale i pro jeho rodinu. V deseti letech byli Kubovi na speciální klinice na Ukrajině aplikovány kmenové buňky, díky kterým se začal chlapcův stav zlepšovat. Velkým pomocníkem při léčbě je i hyperbarická komora, kterou mají Kunáškovi pronajatou. Vlivem této terapii je Kubík klidnější, více komunikuje a projevuje zájem o ostatní děti.

Peníze budou využity k spolufinancování hyperbarické komory.

Kuba Kunášek