Pomáháme potřebným

Chceme pomáhat potřebným 2023

Pomáháme potřebným už řadu let a jinak tomu nebude ani v tomto roce. Sedm našich zaměstnanců sebralo odvahu, postavilo se s mikrofonem před 150 kolegů a představilo, kam a proč by měla naše finanční pomoc letos směřovat. Díky těmto odvážlivcům a pomoci od naší firmy se mezi 7 zmíněných projektů bude rozdělovat 256 000 Kč.


Projekty

Dominik Moravec

Běžné dubnové odpoledne zažíval jedenáctiletý Dominik, který vyrazil s kamarády na hřiště. Z ničeho nic ho ale rozbolela záda, najednou se cítil slabě. Zpočátku vše přisuzoval únavě. O pár hodin později však skončil v nemocnici na urgentním příjmu, kde se dozvěděl příčinu svých obtíží. Idiopatická transverzální myelitida – zánět míchy. Po měsících na JIP byla diagnóza změněna na ischemii, mrtvici míchy. Zdravý kluk, který miluje sport, rázem skončil s ochrnutím všech končetin. Nyní je Dominikovi 14. Nohy mu neslouží, ruce dokáže pouze zvednout. Díky rehabilitacím se ale jeho stav zlepšuje. Dominik se rve jako tygr, jeho nejoblíbenější zvíře. Jeho sen je stát se slavným basketbalistou. Dar od naší firmy ve výši 62 500 Kč bude využit na neurorehabilitace.

Dominik Moravec

Tereza Svobodová

Terezka je 11letá slečna trpící cystickou fibrózou. Toto zákeřné onemocnění postihuje zejména dýchací a trávicí systém, ale i některé další orgány. Bohužel je nevyléčitelné a pacienti s touto diagnózou potřebují po celý život intenzivní léčbu zahrnující každodenní inhalace a rehabilitace. Léčba je velmi náročná i po finanční stránce, proto jsme na ni přispěli částkou 33 500 Kč.

Tereza Svobodová

Roska

Regionální organizace Roska ze Žďáru nad Sázavou je nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat lidem s nemocí roztroušená skleróza. V současnou chvíli má 37 členů, což je jen hrstka lidí trpících touto nemocí v regionu. Pro své klienty pořádá každý týden cvičení a zajišťuje plavání. Dvakrát ročně připravuje týdenní rekondiční pobyty, kde se několikrát denně cvičí, probíhá ergoterapie a zajímavé přednášky. Peněžní dar ve výši 29 500 Kč, který naše kolegyně organizaci předala, pomůže s financováním právě rekondičních projektů.

Roska

Karolína Svobodová

Karolínka se narodila jako naprosto zdravé dítě. Krátce po narození ji však začaly trápit problémy jako absence sacího reflexu, silný reflux. Ve 3,5 letech se dozvěděli rodiče příčinu všech obtíží – neurovývojové onemocnění Rettův syndrom. Nyní, v necelých 5 letech, je holčička ležící a plně odkázaná na nepřetržitou péči. Nemluví, nezvládne se přetočit na bok, má opožděný psychomotorický vývoj. Trpí nespavostí, epilepsií, dechovou dysfunkcí. Pomoci by ji mohly terapie jako Bobath koncept, Hipoterapie nebo kraniosakrální terapie. Ty však nejsou hrazeny z veřejného pojištění, proto peníze ve výši 31 000 Kč budou využity k těmto účelům.

Karolína Svobodová

Střed

Lidskost, otevřenost, profesionalita, srozumitelnost, důvěryhodnost – to jsou hodnoty organizace STŘED z.ú., která více než 20 let podporuje děti a mládež ze sociálně znevýhodněných a pěstounských rodin. Organizuje různé akce a projekty, jako například letní tábory. Zde se děti učí začleňovat do kolektivu, poznávají nové kamarády, prožívají přijetí, respekt a nikdo je zde neodsuzuje za jejich postižení, rasu či sociální podmínky. 29 500 Kč bude použito na stravování dětského tábora pro znevýhodněné rodiny.

Střed

Theodor Kodeš

Maminka Thea trpí Crohnovou chorobou, proto když se jí narodil zdravý chlapec, byl to vlastně takový malý zázrak. V 17 měsících však musel Theo na náročnou operaci ledvin v 4hodinové narkóze. Od té doby se změnil. Pátrání po příčině přineslo zdrcující zjištění – Theo trpí poruchou autistického spektra s prvky mentální retardace. Nyní jsou chlapci 4 roky. Musí navštěvovat soukromou školu, a právě na její zaplacení jsme se rozhodli přispět.

Theodor Kodeš

ZŠ Velký Beranov

Školní docházka není jen o sezení v lavici, ale i o výletech, návštěvě divadel, exkurzích. Tyto aktivity však nebývají plně hrazeny školou, a proto se jich některé děti nemůžou zúčastnit. Rodiče na to zkrátka nemají finance. A v tu chvíli vznikají veliké rozdíly. Děti se stávají terčem posměchu a mnohdy i šikany. Bohužel jsou i děti, které nemají ani základní školní výbavu. Proto jsme podpořili ZŠ Velký Beranov a její fond pro sociálně znevýhodněné děti částkou 44 500 Kč. Věříme, že se díky tomu podaří rozdíly mezi dětmi minimalizovat.

ZŠ Velký Beranov