Novinky a události

Společnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. je specializovaná společnost zabývající se úsporou energií v prostředí veřejného a komerčního sektoru i domácností. Součástí služeb je také energetické poradenství včetně vypracování energetických auditů, odborných posudků, termografického měření, zpracování žádostí o dotace a komplexního vedení energetického hospodářství. Působí v České republice a na Slovensku.

Firma má vedoucí postavení na trhu zejména v oblasti aplikace foukané minerální izolace. Ve své šestnáctileté historii má za sebou více než 12 500 úspěšných realizací. Nyní chce stabilizovat a postupně i zvýšit svůj podíl také v oblasti energetického poradenství a komplexního vedení energetického hospodářství. Pomoci má i mírná změna loga. Úspěšná firma, jakou bezesporu IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. je, nemůže podcenit ani takový zdánlivý detail, jak by mělo vypadat logo, základní grafický symbol společnosti. Trh je velmi dynamický, rostou nároky klientů a zvyšuje se tlak konkurence. Výsledek těchto úvah vyjadřuje nové logo společnosti, které lze díky jednoduchosti použít pro všechny divize.

Prvotním impulzem ke změně byl velmi úspěšný obchodní start úseku Revitalizace bytových domů divize Energetické projekty. „Nabízíme komplexní revitalizaci bytových domů, nejsme firma izolatérů! Chceme se přihlásit k sídlu firmy, proto je v logu uveden název města Polná, i když nemáme pouze regionální působnost. Nechceme skrývat, že jsme česká firma z Vysočiny, stejně jako Baťa přiznával, že vyrábí obuv ve Zlíně. Naším regionem je celá Česká republika a část Slovenska“, říká ředitel marketingu Ing. Ján Makovič.

Výsledkem je „staronové“ logo

Vedení společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. si je vědomo svého postavení v regionu, kde je sídlo společnosti. Svými aktivitami, jako je například osvěta v oblasti energeticky úsporných opatření a nízkonákladových opatření snižujících ekologické zatížení, přispívá k formování postoje vůči přírodě. V oblasti energetického poradenství výrazně snižuje rizika podniků ve vztahu k ekologické legislativě a předpisům.

Změna loga odráží tuto filozofii. Je na první pohled nenápadná, leč důležitá. Výraz „IZOLACE“ byl vypouštěn, takže logo lze nyní používat pro všechny divize bez dalších doplňujících textů. Slovo „POLNÁ“ naopak zůstalo v logu zachováno. Nové logo se bude používat bez názvu divize.

Více informací získáte na bezplatné telefonní lince 800 100 533.