Projekty

Testování účinnosti antibiodeteriogenních a ornitofóbních přípravků pro stavební materiály proti růstu řas, plísní a mechanickému napadení ptactvem


banner


Nová zelená úsporám Light

Finanční podpora opatření vedoucích ke snížení energetické spotřeby rodinných domů pro starobní důchodce, invalidní důchodce a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení. Dotace až 150 000 Kč na zateplení a až 90 000 Kč na pořízení solárního ohřevu vody. Dotace je financována z Modernizačního fondu, tedy z peněz Evropské unie, a cílem je co nejvíce pomoci domácnostem se snižováním spotřeby energií a tedy snížením nákladů na vytápění, a zároveň zlepšení kvality ovzduší (tedy snižování emisí skleníkových plynů) spojené s nižší potřebou výroby energií. Společnost IP Polná s.r.o. poskytuje poradenství a kompletní administraci dotační žádosti, to vše zdarma.

Hlavním cílem programu je zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší.

banner