Trhy které obsluhujeme: ZEMĚDĚLSTVÍ

V rámci segmentu zemědělské prvovýroby se soustřeďujeme na dodatečné zateplení stropních konstrukcí. Jedná se zejména o objekty živočišné výroby, porodny, předvýkrm, výkrm, stáje, drůbežárny, ale i dílny a administrativní budovy. Používáme foukanou tepelnou izolaci MAGMARELAX®. Benefitem je snížení úhynu zvířat a zlepšení ekonomiky chovu také snížením nákladů za vytápění. Zkušenosti s tímto segmentem máme od roku 1995. Jedná se zejména o vazníkové konstrukce hal různého typu a stáří.

Více informací naleznete na www.magmarelax.cz

Produkty