Trhy které obsluhujeme: ZEMĚDĚLSTVÍ

V rámci segmentu zemědělské prvovýroby se společnost IP Polná soustřeďuje na dodatečné zateplení stropních konstrukcí. Jedná se zejména o objekty živočišné výroby, porodny, předvýkrm, výkrm, stáje, drůbežárny, ale i dílny a administrativní budovy. K zateplení používá foukanou tepelnou izolaci MAGMARELAX®.

Benefitem je snížení úhynu zvířat, zlepšení ekonomiky chovu a také snížení nákladů za vytápění. Zkušenosti s tímto segmentem má společnost od roku 1995. Jedná se zejména o vazníkové konstrukce hal různého typu a stáří.


Více o foukané izolaci Magmarelax

zateplení zemědělských objektů