Trhy které obsluhujeme: VEŘEJNÁ SPRÁVA

Stavem objektů a potřebou je veřejná správa významným segmentem trhu. Pokud se setkáme s chutí něco změnit a dostatečnou vůlí tyto změny prosadit, klient dostává hodnoty v podobě vysokých úspor nákladů za energie. Systémy jako EPC, energetický management nebo registr energetických rizik pomáhají zvýšit výsledky a upevnit lepší hospodaření s energiemi v čase.

Produkty